Galerie v brance

Galerie v brance

Galerie v brance vznikla jako následek mé snahy zpřístupnit široké veřejnosti možnost shlédnout zrekonstruované vnitřní prostory domu, s možností zajímavých kulturních zážitků. V současnosti provozuji galerii ve volném čase jako fyzická osoba.

Výstavní prostory galerie se nacházejí v charismatickém prostředí přízemních častí. Jedná se o jednu klenutou místnost s kamennou valenou klenbou, která poukazuje na velké stáří objektu, a jejíž podlaha se nachází pod okolním terénem. S touto místností sousedí i malé zázemí, kde je umístěno sociální zařízení a kuchyňka. Druhou částí galerie je pak centrální výstavní sál, který svou rozlehlostí zaujímá třetinu podlaží. Další výstavní prostory se nachází ve spojovacích chodbách. K prezentaci jednotlivých děl slouží jednoduchý závěsný systém a variabilní malířské stojany.

Pronájem prostor je možné poskytnout i formou pronájmu. Kontaktní údaje jsou uvedeny v odkazu „Kontakt“.