Galerie v brance

Galerie v brance 

Galerie v brance vznikla  jako následek mé snahy zpřístupnit široké veřejnosti možnost shlédnout  zrekonstruované vnitřní  prostory  domu,                    s možností  zajímavých kulturních zážitků.                V současnosti provozuji galerii ve volném čase jako fyzická osoba.

Výstavní prostory galerie  se  nacházejí v charismatickém   prostředí  přízemních  častí.  Jedná se o jednu  klenutou místnost s kamennou valenou klenbou, která  poukazuje  na velké stáří objektu,  a jejíž podlaha se nachází pod okolním  terénem.  S touto místností sousedí  i malé zázemí,  kde  je  umístěno  sociální  zařízení  a  kuchyňka.  Druhou  částí galerie  je  pak  centrální  výstavní sál,  který  svou  rozlehlostí  zaujímá  třetinu  podlaží.  Další  výstavní  prostory se nachází  ve spojovacích chodbách. K prezentaci jednotlivých děl slouží jednoduchý závěsný systém a variabilní malířské stojany.