Reiki

Reiki - tento název je novodobý, a pochází z japonštiny. Sestává ze dvou znaků, slov, které můžeme významově přeložit asi jako:

Rei – Duch, Boží síla

Ki – Univerzální energie lásky, léčivá energie

Můžeme tedy říci: Blahodárné, léčivé, boží - energie
Již v pradávných kulturách pracovali lidé s touto energií a vhodně ji doplňovali Vysokými duchovními zákony. Tak činili i obyvatelé Atlantidy, a po jejím potopení také ve starém Egyptě, říši Inků, apod. Pro vysoký stupeň utajení a úzký výběr vhodných kandidátů na odpovídající duchovní úrovni však spolu se zánikem vysoce vyvinutých civilizací upadalo i vědění o těchto obřadech, udržovaných hrstkou vysokých chrámových kněží, až na konec zaniklo docela. Koncem minulého století byl systém REIKI znovuobjeven knězem dr. Mikao Usuim v Japonsku. Poznejte s námi prostřednictvím přednášek a seminářů tyto energie, a využívejte jich pro blaho své i svého okolí.