Galerie v brance vznikla  jako následek mé snahy zpřístupnit široké veřejnosti možnost shlédnout  zrekonstruované vnitřní  prostory  domu, s možností  zajímavých kulturních zážitků. V současnosti provozuji galerii ve volném čase jako fyzická osoba.
 
 

Výstavní prostory

Výstavní   prostory  galerie  se  nacházejí v charismatickém   prostředí  přízemních  častí. Jedná se o jednu  klenutou místnost s kamennou valenou klenbou, která  poukazuje  na velké stáří objektu,  a jejíž podlaha se nachází pod okolním  terénem.  S touto místností sousedí  i malé zázemí,  kde  je  umístěno  sociální  zařízení  a  kuchyňka.  Druhou  částí galerie  je  pak  centrální  výstavní sál,  který  svou  rozlehlostí  zaujímá  třetinu  podlaží.  Další  výstavní  prostory se nachází  ve spojovacích chodbách. K prezentaci jednotlivých děl slouží jednoduchý závěsný systém a variabilní malířské stojany.
 
 
 

Sbírkotvorná a výstavní činnost
Koncepce provozu galerie  vychází  především z autorských 
zápůjček či ze zápůjček  z  různých   institucí.  Výstavy jsou připravovány koncepčně - je připravován výstavní plán, scénář i libreto dané výstavy. Důraz je také kladen na  bezpečnost a ohleduplné chování při převozu i vystavení uměleckých děl. Sbírkotvorná činnost galerie je prozatím na svých počátcích a je především zaměřena na regionální autory.
 
 Pronájem prostor
 Prostor galerie je možné poskytnout i formou pronájmu. Kontaktní údaje jsou uvedeny v odkazu „Kontakt“.