Reiki
- tento  název  je  novodobý,  a  pochází  z  japonštiny.  Sestává ze dvou znaků,  slov,  které můžeme významově přeložit asi jako:

Rei – Duch, Boží síla 

Ki – Univerzální energie lásky, léčivá energie 


Můžeme tedy říci: Blahodárné, léčivé, boží - energie 


Již  v  pradávných  kulturách  pracovali  lidé  s  touto  energií  a  vhodně  ji  doplňovali  Vysokými duchovními zákony.  Tak  činili  i obyvatelé Atlantidy,  a po jejím potopení také ve starém Egyptě, říši Inků,  apod.  Pro vysoký stupeň utajení  a  úzký  výběr  vhodných  kandidátů  na  odpovídající duchovní  úrovni  však  spolu  se  zánikem  vysoce  vyvinutých  civilizací upadalo i vědění o těchto obřadech, udržovaných hrstkou vysokých chrámových kněží, až na konec zaniklo docela. Koncem minulého století byl systém REIKI znovuobjeven knězem dr. Mikao Usuim v Japonsku.

Poznejte  s  námi  prostřednictvím  přednášek  a seminářů tyto energie, a využívejte jich pro blaho své i svého okolí.