Meditace - Způsobů meditace je velmi mnoho, a každý si může najít takový, který vyhovuje v danou dobu právě jemu. Jedná se o přirozený způsob utišení mysli, skrze který vstupujeme do ticha svého  duchovního srdce, které je v každém z nás, a svého nitra. V tomto tichu opět můžeme vnímat své skutečné a pravé Já. Vnímáme své skutečné potřeby, a jsme vedeni naší božskou částí "JÁ JSEM". Utišením své mysli od okolního světa poznáváme, co je skutečné a pravdivé. Osvěženi a regenerováni, vnímáme po té snáze lásku a pravdu bez lidských výtvorů.
Kdyby člověk dokázal jeden rok žít v naprosté harmonii, regenerovalo by mu tím až 100% buněk těla, neboť energie je základem hmoty.

Jak říkají moudří: Zastav mysl, a budeš v poznání...
 
Poznejte s námi, prostřednictvím meditací, přednášek
a seminářů, taje svého nitra, a pracujte na sebepoznání
a odstranění slabin své osobnosti. Šťastný život v souladu s harmonií za to stojí.