Duchovní centrum v brance je místo  setkávání lidí,  jimž je alternativní medicína a duchovní svět blízký,  stejně tak jako těch, kteří by se rádi s těmito pojmy teprve blíže seznámili. V jedinečných prosto-
rách prodchnutých historií se tak nabízí možnost   sebevzdělávání  a   poznání  skutečné   podstaty  našeho  bytí  a  světa  kolem  nás  prostřednictvím  přednášek, seminářů, a kurzů.
Cílem Duchovního centra v brance je zprostředkovat veřejnosti vědění o duchovním světě a vybraných metodách alternativní medicíny, s možností apliko-
ní těchto účiných metod pro kvalitnější život kaž-
dého z nás.

Prostory duchovního centra je možné poskytnout
 i formou pronájmu. Kontaktní údaje jsou uvedeny v odkazu Kontakt.